ATOS Core

Ứng dụng của hệ thống ATOS

Hệ thống ATOS được sử dụng trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng Và ổn định chất lượng quá trình sản xuất giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Các lĩnh vực ứng dụng bao gồm kiểm tra chất lượng bề mặt 3D, thiết kế ngược và chế tạo nhanh.

Kiểm tra 3D
Đo chính xác tọa độ ba chiều, phân tích hình dạng và kích thước 3D, GD&T (kiểm tra dung sai và kích thước hình học), kiểm soát quá trình theo phương pháp thống kê (SPC). [xem thêm …]
Thiết kế ngược
Sử dụng dữ liệu quét từ ATOS để tạo dựng các bề mặt, mô hình CAD 3D và mô phỏng ba chiều. [xem thêm …]
Chế tạo nhanh
Tạo ra dữ liệu lưới STL có độ phân giải cao, có thể sử dụng trực tiếp trong các lĩnh vực in 3D, gia công CNC, và kiểm tra kích thước. [xem thêm …]

Lĩnh vực hoạt động

Hệ thống ATOS được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp hàng không vũ trụ, hàng tiêu dùng, các nhà cung cấp công nghiệp cũng như các viện nghiên cứu và các trường đại học.

Đúc & Rèn
ATOS Core rút ngắn thời gian đo và kiểm tra trong ngành công nghiệp đúc chính xác, đúc áp lực, đúc khuôn cát cũng như trong ngành công nghiệp rèn. [xem thêm …]
Khuôn ép nhựa
ATOS Core tăng tốc hầu hết các giai đoạn trong chuỗi quá trình sản xuất khuôn thổi, khuôn đúc dẻo, khuôn ép nhựa. [xem thêm …]
Cánh tuabin
ATOS Core giúp các nhà sản xuất và các nhà cung cấp cánh tuabin tạo ra các cấu kiện sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt. [xem thêm …]
Làm khuôn & mẫu
Dựa trên dữ liệu quét từ hệ thống ATOS, quá trình chỉnh sửa khuôn được tiến hành nhanh chóng với độ tin cậy cao. [xem thêm …]
Thiết kế
Hệ thống ATOS quét nhanh và chính xác hình dạng mẫu. Dữ liệu đo là cơ sở cho quá trình thiết kế ngược. [xem thêm …]
Gia công kim loại tấm
ATOS là công cụ phù hợp dùng để đo và kiểm tra trong ngành công nghiệp gia công kim loại tấm. [xem thêm …]

Nguyên tắc hoạt động

Hệ thống ATOS là máy quét 3 chiều hoạt động dựa trên nguyên lý vân sáng, cung cấp tọa độ ba chiều chính xác và có thể kiểm soát được.

Quét 3D
ATOS Core tạo ra dữ liệu ba chiều ở dạng lưới 3D (STL). Dữ liệu này có thể trực tiếp dùng cho các ứng dụng khác. [xem thêm …]
Hệ thống Camera lập thể với công nghệ Triple Scan
ATOS Core kết hợp hai camera với bộ phận chiếu sáng để chụp lại hình ảnh ba chiều của vật thể trong một lần đo. [xem thêm …]
Chứng nhận
Tất cả các hệ thống ATOS khi xuất xưởng đều được kiểm tra và chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. [xem thêm …]

Nâng cấp

Khả năng nâng cấp các dòng máy theo yêu cầu đo hoặc tác vụ quét thay đổi khác nhau.

Máy quét ATOS
ATOS Core có thể kết hợp sử dụng như một thiết bị đo hỗ trợ cho ATOS Triple Scan hoặc ATOS Compact Scan. [xem thêm …]
ATOS ScanBox
Quá trình đo quét và kiểm tra hoàn chỉnh trong kiểm soát chất lượng có thể tiến hành tự động hóa bằng hệ thống ATOS ScanBox. [xem thêm …]
Phần mềm
Phần mềm kiểm tra GOM Inspect Professional cung cấp chức năng đánh giá và xử lý dữ liệu từ hệ thống máy quét 3D của GOM cũng như từ các máy quét la-de, CMMs, và các nguồn khác. [xem thêm …]

Giới thiệu công ty GOM

GOM phát triển và sản xuất các giải pháp đo quang học 3D với mạng lưới kinh doanh và hỗ trợ kỹ thuật toàn cầu.

Công ty
Hơn 14000 hệ thống đo GOM được lắp đặt và sử dụng trên toàn thế giới. [xem thêm …]
Hỗ trợ toàn cầu
Mạng lưới toàn cầu của GOM luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng sử dụng công nghệ đo 3D. [xem thêm …]
Các giải pháp đo quang học
Các hệ thống đo GOM được sử dụng trong quá trình phát triển và kiểm soát chất lượng sản phẩm, kiểm tra và phân tích vật liệu và cấu kiện. [xem thêm …]