Unde este utilizat ATOS?

ATOS este utilizat în industria auto, aeronautică, aerospațială și a bunurilor de larg consum, a furnizorilor acestora precum și în institute de cercetare și universități.


Turnare & Forjare

În cadrul proceselor de turnare și forjare, scanerele 3D din gama ATOS accelerează toate operațiile specifice turnării gravitaționale, turnării sub presiune si de precizie: fabricare model și matriță, fabricare miez, turnare piesă, optimizare prelucrări pe mașini CNC si validare finală produs.

În special la începutul procesului de producție, ATOS Core este utilizat pentru verificarea probelor inițiale obținute prin turnare și forjare. Astfel, se poate efectua cu precizie controlul contracției, al deformațiilor și multe alte măsurători. Plecând de la datele măsurate, se poate determina de asemenea și grosimea pereților. Prin intermediul măsurării în timp real a mișcărilor componentelor și a controlului toleranței materialului, acestea pot fi aliniate pe mașini CNC în vederea prelucrării. Pentru măsurători pe loturi de fabricație pentru producția de serie și analiză trend, întreg procesul de scanare si control poate fi automatizat.

Marcarea convențională a semifabricatelor turnate poate fi înlocuită prin utilizarea scanerelor din gama ATOS. Astfel, orice element sau zonă de interes poate fi proiectată cu ajutorul scanerului pe suprafata semifabricatului sau a piesei finite.

În plus, pe lângă piesele obținute prin turnare sau forjare, cu ajutorul scanerelor 3D ATOS, pot fi măsurate integral non-contact matrițe de turnare și forjare, modele și miezuri de turnare.

În cazul modelelor, miezurilor și al matrițelor, scanerele ATOS sunt utilizate în special pentru controlul rezultatelor obținute în urma prelucrării pe mașini CNC. De asemenea, cu ajutorul scanerelor, se pot face verificări ale asamblării virtuale ale matrițelor cunoscând poziția reală de asamblare, analiza dimensională și se poziție a semimatrițelor și a miezului de turnare.


Industria maselor plastice

În procesele specifice industriei maselor plastice, scanerele 3D din gama ATOS accelerează aproape toate operațiile, pornind de la proiectarea matrițelor și testele inițiale, până la analiza asamblării virtuale.

În particular, pe parcursul testelor de validare a matriței, ATOS Core este utilizat pentru verificarea inițială a pieselor fabricate. Rezultatele măsurării complete a suprafețelor permit o evaluare completă a formei și dimensiunilor acestora. De asemenea, este posibilă o analiză completă a contracției materialului și a deformațiilor piesei.

Pentru măsurători pe loturi de fabricație pentru producția de serie și analiză trend, întreg procesul de scanare si control poate fi automatizat. Pentru operatia de asamblare, scanerele din gama ATOS permit verificarea interstițiilor dintre componente, precum si analiza asamblării prin posibilitatea asamblării virtuale cunoscând poziția reală.

Cu ajutorul scanerelor 3D ATOS, nu sunt verificate doar reperele din plastic ci și prototipuri, electrozi şi matrițe.

Pentru fabricarea matrițelor, scanerele ATOS ofera posibilitatea verificarii electrozilor si a prelucrărilor pe masini CNC. Poate fi verificata de asemenea asamblarea semimatrițelor, a miezului, punctele de injecție, putând fi astfel optimizate cavitățile multiple de injecție. În plus, datele măsurate oferă informațiile necesare pentru operațiile de reverse engineering în vederea reparării sau arhivării matrițelor.


Palete de turbină

ATOS Core sprijină producătorii de palate de turbine și furnizorii acestora să realizeze repere mai rapid, având la dispoziție funcții complete de control chiar și în timpul producției.

Scanerele din gama ATOS sunt utilizate pentru verificare rezultatelor operațiilor de frezare sau electroeroziune ale matrițelor de turnare și injecție. Datele măsurate oferă informații despre grosimea materialului și despre asamblarea semimatrițelor prin asamblarea virtuală cunoscând poziția reală. Scanerele ATOS sunt utilizate de asemenea în procesul de validare a matrițelor, fiind analizate si validate mai intâi modelele fabricate din ceară.

Măsurarea paletelor de turbină cu bord de atac, bord de fugă si geometrie tip, se poate realiza ușor cu ajutorul scanerului ATOS Core. Plecând de la datele scanate, se pot efectua analize privind contracția, deformațiile paletelor precum și analize privind uzura matrițelor. Aceste aspect permit detectarea din timp a posibilelor defecte ce pot apărea.

ATOS Core este utilizat de asemenea la verificarea matrițelor și a miezurilor ceramice, de exemplu pentru analiza inițială a unor miezuri nou proiectate. Asamblarea virtuală a componentelor cunoscând poziția reală a acestora permite examinarea in detaliu a canalelor de răcire. Procesele de măsurare și inspecție pot fi complet automatizate.

Mentenanța și reparațiile paletelor de turbine sunt în general foarte costisitoare. Complementar analizei uzurii, sistemele ATOS pot fi utilizate la pregătirea și controlul reparațiilor, de exemplu atât pentru determinarea zonelor ce necesită reparații cât și pentru verificarea reparațiilor finale.

În procesul de modernizare a turbinelor, sistemele ATOS pot furniza date precise despre componentele ce necesită înlocuire, de exemplu paletele de turbine. Geometria obținută în urma scanării reprezintă baza de plecare pentru reverse engineering, utilizând modelul CAD, componentele putând fi fabricate rapid şi precis.


Fabricarea de ștanțe și matrițe

Contrar experienţei factorilor implicaţi, calculelor avansate şi simulărilor de proces, componentele rareori întrunesc condiţiile din desenele de execuţie în cadrul primei verificări (First Article Inspection). Acest lucru se datorează complexităţii parametrilor de proces. Adesea sunt necesare mai multe iteraţii pentru produsul să treacă la etapa următoare.

Timpul alocat şi costul aferent pot fi reduse semnificativ odată cu utilizarea scanerului 3D ATOS. Sistemul permite verificări încă din această etapă.

Pe baza măsurării complete a geometriei suprafeţei şi a reprezentării grafice a rezultatelor sub forma abaterilor de la suprafaţa nominală prin comparaţie cu modelul CAD, se pot modifica parametrii de proces precum presiunea, temperatura, ungerea, etc.

Se poate obţine o imagine clară a defectelor de fabricaţie precum contracţia materialului, deformaţii, fisuri şi crăpături în material, fie că vorbim despre componente din plastic, piese turnate sau obţinute prin deformaţie plastica la rece.

Cantitatea de informaţie rezultată în urma scanării permite aplicarea mai multor metode de aliniere cu modelul CAD (3-2-1, RPS sau Best-Fit).

Acestea sunt importante mai ales atunci când componenta nu poate fi fabricată la calitatea dorită chiar dacă parametrii de proces au fost modificaţi. Pentru efectuarea corecţiilor sunt necesare date măsurate cu rapiditate. Precizia corecţiei depinde de modul de aliniere a datelor măsurate cu modelul CAD astfel încât modificările aplicate să fie minime.

Aceste aspecte au permis unor companii precum Lego, Samsung, sau Jabil Greenpoint să reducă la jumătate timpii de lansare a unui nou produs.

Sistemele de măsurare ATOS, sunt utilizate în egală măsură pentru activităţi de reverse engineering în vederea arhivării modificărilor aduse sau a copierii elementelor acceptate.

Pe parcursul proceselor de producţie, cu ajutorul sistemelor ATOS se poate determina uzura elementelor, acestea putând fi utilizate de asemenea în procesele de mentenanţă şi reparaţii. Sistemele ATOS sunt utilizate de asemenea pentru analiza poziţionării şi efectuării reparaţiilor (de exemplu reparaţii prin sudură) şi pentru verificarea finală a acestora.


Design

Pe parcursul procesului de dezvoltare al produsului, scopul este de a alinia elementele de design cu cerinţele financiare şi funcţionale ale produsului. Pe parcursul acestui process, modelele iniţiale fabricate în scop ilustrativ şi functional pot suferi mai multe serii de modificări.

Este necesară conversia modelelor şi a modificărilor acestora în format digital pentru a fi procesate şi utilizate în soluţii software CAD/CAM/CAE. Scanerul 3D ATOS poate scana rapid şi precis aceste modele. De exemplu, scanarea contururilor exterioare şi interioare ale unui mijloc de transport în comun poate fi realizată în doar câteva ore.

Datele măsurate cu scanerul ATOS 3D constituie datele de intrare pentru reverse engineering, în special pentru suprafeţele de clasă A.

Controlul suprafeţelor şi al liniilor de contur, caracteristici cheie pentru orice fabricant, devin din ce în ce mai importante.

Sistemele ATSO oferă, în combinaţie cu soluţia software GOM Inspect Professional, instrumentele potrivite pentru verificarea preciziei formei şi poziţiei liniilor de contur, esenţiale în design-ul de produs.

Analiza interstiţiilor şi aflorimentelor este de asemenea o caracteristică de calitate importantă, ce poate fi optimizată cu ajutorul tehnologiei de măsurare 3D optică pe parcursul dezvoltării produselor electronice, a panourilor de usă sau interioarelor autovehiculelor.

Datele măsurate cu scanerele 3D ATOS pot reprezenta date de intrare pentru testarea materialelor şi componentelor. Astfel, geometria măsurată a componentelor cuprinde parametrii fiabili utilizaţi pentru calcule de analiză cu element finit.

Utilizarea scanerului 3D ATOS determină reducerea timpilor alocaţi etapelor de design şi modelare. Datele măsurate permit inspecţia geometriei modelelor funcţionale şi optimizarea fiabilităţii componentelor în cadrul testelor de simulare.


Tablă ambutisată

Scanerul 3D ATOS este un instrument recunoscut pentru măsurarea şi inspecţia elementelor din tablă ambutisată.

ATOS este utilizat în egală măsură şi în cadrul proceselor de fabricare a ştanţelor şi matriţelor. Pentru matriţe de dimensiuni mari obţinute din semifabricate prin prelucrări pe maşini CNC, scanarea cu sistemele ATOS contribuie semnificativ la reducerea timpilor aferenţi. Plecând de la datele scanate (fişierul STL), prelucrările pot fi realizate direct pe semifabricat. Avantajul constă în reducerea timpilor de prelucrare datorită eliminării timpilor de prelucrare în gol.

Pe parcusul procesului de validare, componetele ambutisate pot fi verificate imediat, din punct de vedere al preciziei formei şi geometriei, cu ajutorul sistemului ATOS Core. În plus, pot fi analizate şi alte elemente precum grosimea materialului, revenirea elastică a materialului care poate fi compensată în CAD, poziţia găurilor, muchii. Datele măsurate cu sistemele ATOS reduc numărul de iteraţii specifice dezvoltării produselor. ATOS este utilizat în egală măsură pentru First Article Inspection şi pentru controlul calităţii pieselor obţinute prin deformare plastică la rece: forma găurilor, decupare, revenire elastică, interstiţii şi aflorimente şi de asemenea alte elemente caracteristice.

Procesele de măsurare şi inspecţie pot fi automatizate pentru controlul calităţii pe loturi de fabricaţie specific producţiei de serie a componetelor ambutisate şi ansamblelor.

Sistemele ATOS pot măsura şi modificările efectuate asupra poansoanelor. Prin reverse engineering, arhiva CAD este actualizată în permanenţă astfel încât modelul CAD să corespundă geometriei actuale a poansonului, sau elementele modificate şă poată fi pelucrate direct folosind datele obţinute în urma scanării.