Cum funcționează

ATOS este un scanner optic 3D bazat pe proiectarea de franje luminoase, furnizând date 3D precise.


Prezență în industrie de peste 20 de ani

Lansată pentru prima data în 1995, seria de scanare 3D ATOS s-a aflat în continuă dezvoltare având la bază tehnologie utilizată în mediul industrial. Astăzi, tehnologia 3D optică și măsurarea completă a suprafețelor au devenit elemente standard pentru toate ramurile industrial din întreaga lume. ATOS încorporează elemente hardware și software ce furnizează rezultate precise pentru aplicațiile industriale.


Măsurarea cu ATOS Core în trei pași simplii:

Poziționarea senzorului și măsurarea

Senzorul ATOS poate fi poziționat manual sau automat in mod aleator în fața piesei măsurate. După fiecare scanare senzorul sau piesa pot fi mutate în scopul completării informatiilor din zone ce nu au fost scanate. Toate măsurătorile individuale sunt transformate automat într-un sistem de referință comun, rezultatul fiind un nor de puncte 3D.

Evaluarea

Mesh-ul procesat cuprinde geometria suprafeţelor libere şi a primitivelor. Acestea pot fi verificate prin compararea suprafeţelor cu desenul tehnic sau direct cu modelul CAD. Cu ajutorul software-ului pot fi efectuate analize 3D ale suprafeţelor, analize 2D în secţiuni sau în puncte. De asemenea pornind de la modelul CAD, pot fi construite şi evaluate elemente primitive precum linii, plane, cercuri sau cilindrii.

Rapoarte și Rezultate

Rezultatele unei inspecţii detaliate por fi prezentate sub forma unor rapoarte customizabile care pot conţine imagini, tabele, diagrame, text si grafice. Rezultatele pot fi vizualizate şi editate şi de asemenea exportate în format PDF.


Scanare 3D cu Blue Light Technology

ATOS Core utilizează o configuraţie cu 2 camere ce funcţionează pe principiul triangulaţiei. Senzorul proiectează franje calibrate de lumină pe suprafaţa obiectului scanat. Acestea sunt înregistrate de către cele două camere, schimbările sesizate la nivelul suprafeţelor fiind calculate și înregistrate automat.

Tehnologia de proiectare dezvoltată de GOM utilizează LED cu lumină albastră. Rezultatul se reflectă în precizia măsurătorilor efectuate independent de condiţiile de iluminare din zona de lucru. Tehnologia Blue Light are durate mare de viaţă, emană o cantitate redusă de căldură şi implică costuri de mentenanţă reduse.


Referențiere Dinamică & Auto Monitorizare

Tehnologia stereo camera furnizează pentru fiecare măsurătoare, un sistem de ecuații supradeterminate.

Combinarea tehnologiei stereo camera cu sistemul GOM de referențiere prin puncte garantează fiabilitatea echipamentelor ATOS prin:

  • Detectarea mișcării senzorului / piesei măsurate
  • Verificarea preciziei și calității măsurătorii
  • Identificarea schimbărilor din mediul de lucru
  • Tracking online a poziției 3D a senzorului

Triple Scan

În plus față de tehnologia stereo camera, ATOS Core utilizează tehnologia Triple Scan de către GOM. Camerele împreună cu proiectorul captează trei imagini ale obiectului în cadrul fiecărei măsurători. Această tehnologie implică mai puține măsurători și oferă date de înaltă calitate chiar și pentru suprafețe lucioase sau cu geometrie complexă.


Touch Probe

Multe aplicații complexe necesită combinarea măsurării complete a suprafețelor cu măsurarea 3D în puncte.

GOM Touch Probe este un echipament de tipul add-on pentru ATOS Core:

  • Măsurarea completă si în puncte
  • Măsurarea zonelor inaccesibile optic
  • Comparare directă cu modelul CAD
  • Măsurarea primitivelor
  • Măsurarea rapidă a punctelor individuale
  • Aliniere online

Măsurarea cu Touch Probe necesită utilizarea sistemelor din gama ATOS și evaluarea se face cu un singur pachet software.

Nu sunt necesare solutii hardware suplimentare sau sisteme suplimentare de tip tracker, procedura de măsurare este rapidă, comutarea între măsurarea și analiza suprafețelor și cea în puncte realizându-se aproape instant.


Tracking Live & Poziționarea piesei

Suplimentar scanării complete, stemele ATOS Core pot fi utilizate pentru măsurarea live a deplasărilor și deviațiilor. Urmărirea obiectului este bazată pe tehnologia stereo camera și pe sistemul de referențiere în puncte. Puncte singulare precum și geometrii complete ale componentelor pot fi urmărite în spațiu. Alinierea sau abaterea de poziționare a unei compenente față de poziția nominală poate fi măsurată și urmărită live cu ajutorul sistemului ATOS Core. Acest lucru facilitează alinierea virtuală a componentelor cunoscând poziția reală.

Funcția tracking poate fi utilizată de exemplu pentru poziționarea componentelor pe mașini CNC sau pentru controlul adaosului de prelucrare. Alte aplicații includ: analiza asamblării matrițelor, poziționarea și asamblarea semimatrițelor și a miezului de turnare. Funcția tracking mai poate fi utilizată și pentru poziționarea componentelor în poziția nominală sau într-un subansamblu precum Meisterbock & Cubing sau pentru reglarea dispozitivelor de prindere.


GOM Acceptance Test / VDI 2634

Toate sistemele ATOS trebuie să treacă testul de acceptanță înainte de livrarea către utilizatori. Testul garantează calitatea sistemelor de măsurare GOM și este bazat pe standardul VDI/VDE 2634 Partea 3 dedicată sistemelor de măsurare 3D optice bazate pe scanarea suprafețelor. Testul de acceptanță GOM nu se limitează doar la definițiile din standard.

GOM emite un certificate pentru fiecare test efectuat, în concordanță cu VDI 2634. Testul de acceptanță poate fi efectuat și la sediul beneficiarului, astfel încât precizia sistemului să poată fi reverificată în orice moment.


Calibrare de către utilizator

Datorită faptului că ATOS Core este livrat pre-calibrat și pregătit pentru scanare, acesta necesită mentenanță scăzută. Configurarea stereo camera monitorizează în permanență status-ul calibrării. Atunci când sistemul este decalibrat, operatorul este avertizat imediat. ATOS Core poate fi recalibrat foarte ușor de către utilizator sau în mod automat de către robot. Senzorul nu trebuie trimis către GOM sau către partenerii acestuia pentru recalibrare, calibrarea putându-se realiza în orice moment de către utilizatorii sistemului.