Activitățile clienților noștri

ATOS este utilizat în etapele de dezvoltare, controlul calității și producție în scopul reducerii timpilor și a costurilor aferente. Domeniile de aplicare includ inspecția 3D, reverse engineering și rapid prototyping. Mesh 3D și CAD


Inspecție 3D

Datele măsurate cu ATOS Core formează baza pentru inspecția 3D pentru asigurarea calității pieselor și componentelor – de exemplu piese obținute prin deformare plastică la rece, ștanțe și matrițe, palate de turbine, prototipuri precum și piese obținute prin injecție sau turnare sub presiune. Scanerul 3D scanează complet suprafețele fără contact. Folosind milioanele de puncte măsurate, software-ul ATOS calculează automat coordonatele 3D sub forma unui nor de puncte de înaltă rezoluție (mesh STL triangulat). Acest mesh poligonizat cuprinde intreaga geometrie a piesei ce poate fi evaluată pe baza desenelor de execuție sau direct prin aliniere cu modelul CAD urmărindu-se analiza complete a formei și dimensiunilor.

Abaterile față de modelul CAD sunt afișate sub forma unei hărți de culori, putându-se adopa măsuri corective doar pe baza acesteia. Rapoartele de control clasice care cuprindeau sute de pagini cu valori exprimate tabular pot fi inlocuite cu usurinta cu doar câteva pagini de raport.

Software-ul GOM oferă numeroase posibilități de evaluare a datelor măsurate cu ATOS Core; incluzând metode de control bazate pe desenele de execuție sau pe modelul CAD. Inspecția bazată pe desenul de execuție se datorază fluxului de lucru impus de utilizarea mașinilor de măsurat în coordinate. Pentru inspecția prin comparație cu modelul CAD, software-ul GOM oferă posibilitatea importului a numeroase formate precum IGES, JT Open, STEP, CATIA, NX, Solidworks și Pro/E. Elemente FTA (Functional Tolerances & Annotations) și panuri de măsurare (CSV-, DMI-, ASCII-, IPP) pot fi de asemenea importate în software.

Analiza pieselor și componentelor permite inclusiv compararea suprafețelor, secțiunilor și punctelor măsurate cu cele nominate. Plecând de la datele nominale, pot fi generate de asemenea geometrii regulate (lini, plane, cercuri, cilindrii). Software-ul permite de asemenea inspecția bazată pe construcția curbelor ca de exemplu analiza jocurilor și aflorimentelor, a liniilor de contur. În plus, software-ul cuprinde instrumente pentru analiza GD&T, permițând evaluarea dimensiunii, formei și poziției elementelor în scopul evaluării funcționale a componetelor. Pentru controlul pe loturi de fabricație, software-ul permite analiza și identificarea variațiilor componetelor în producția de serie.


Reverse Engineering

ATOS Core măsoară milioane de puncte până la cel mai mic detaliu. Software-ul ATOS calculează automat coordonatele 3D sub forma unui nor de puncte de înaltă rezoluție (ASCII/STL). Mesh-ul poligonizat cuprinde intreaga geometrie a obiectului scanat și furnizează datele de intrare în procesul de reverse engineering.

Pentru a transforma datele scanate in suprafete bazate pe ecuatii matematice (suprafete NURBS) sau solide, datele masurate pot fi exportate în format STL sau nor de puncte ASCII. Exportul sectiunilor, a liniilor, precum si a geometriilor este posibil in format IGES. Conversia datelor scanate in modele CAD implica utilizarea unor pachete software special.
Anumite programe CAD includ module pentru reverse engineering.

Pentru a verifica precizia realizării modelului CAD, acesta poate fi importat în software-ul ATOS. Ulterior, deviațiile dintre modelul parametric și cel scanat pot fi evaluate apelând la hărți de culori.

Proesul de reverse engineering este utilizat în primul rând etapele de design și dezvoltare a produsului pentru a digitiza modelele create manual, cum ar fi de exemplu construcția rpototipului în industria auto, precum și transpunerea modificărilor effectuate manual în modelul CAD. În particular, în etapa de dezvoltare a produsului, datele măsurate îmbunătățesc simulările virtuale deoarece cu ajutorul lor este validată forma modelului virtual utilizat în simulare.

Procesul de reverse engineering joacă de asemenea un rol important în industria construcției de mașini. In afara de modelul CAD, aplicațiile vizeaza duplicarea vechilor matrițe sau ștanțe, sau transpunerea in modelul CAD a modificărilor fizice efectuate în urma testării sau reparațiilor.


Rapid Manufacturing

Procese precum printarea 3D sau altele similare (SLM, SLS, FDM, DMLS, etc.) oferă posibilitatea obținerii unor geometrii imposibil de realizat prin tehnologii de fabricație convenționale. Obiectivul principal îl constituie obținerea unor structure organice care să satisfacă cerințe ergonomice, vizuale și senzoriale.

ATOS Core permite achiziția rapidă a geometriei orcărei tip de component în vederea printării 3D. Datele 3D generate (STL) pot fi copiate și reproduse de o imprimantă 3D fără nici un fel de procesare suplimentară.

Metode precum printarea 3D sau altele permit fabricarea unor componete cu geometrii care, în trecut, nu puteau fi obținute prin tehnologii convenționale.

Majoritatea acestor geometrii cuprind forme organice și suprafețe libere. Cu ajutorul scanerului ATOS Core, întreaga suprafață a acestor geometrii pate fi scanată rapid. Fără fi necesară o procesare ulterioară, datele 3D obtinute (STL) pot fi materializate imediat cu ajutorul unei imprimante 3D. Geometria măsurată poate fi de asemenea editată și modificată – de exemplu cu software-ul gratuity GOM Inspect. Apelând la această tehnică, poate fi fabricat un număr nelimitat de component in stomatology sau ORL.

Având în vedere că geometriile componentelor de multe ori cuprind suprafețe cu forme libere complexe, forma și precizia dimensională pot fi verificate numai cu sisteme optice de măsurare, cum ar fi ATOS Core. Controlul funcțional și al geometriei joacă un rol crucial în special pentru fabricarea prototipurilor și în producția de serie mica. În aceste cazuri, ATOS Core este utilizat pentru inspecția matrițelor obținute prin tehnologii neconvenționale. De asemenea, sistemul este utilizat pentru analiza formei și a dimensiunilor in etapa de testare a componentelor.