Sposób działania

ATOS to współrzędnościowy system pomiarowy, który działa na zasadzie projekcji prążków, zapewniając szybki i dokładny pomiar danych 3D.


Sprawdzone w przemyśle od 20 lat

Od 1995 roku, kiedy to serie skanerów 3D ATOS po raz pierwszy pojawiły się na rynku, urządzenia te są nieustannie udoskonalane z wykorzystaniem sprawdzonych w przemyśle technologii. Technologia pomiarów optycznych 3D i systemy mierzące całe powierzchnie są obecnie standardowymi narzędziami w praktycznie wszystkich gałęziach przemysłu na świecie. ATOS wykorzystuje zaawansowany sprzęt i oprogramowanie, dostarczając precyzyjnych wyników pomiarowych dla zastosowań w przemyśle.


Pomiar urządzeniem ATOS Core przebiega w trzech krokach:

Ustawienie pozycji skanera i pomiar

Skaner ATOS można ustawić w dowolnym położeniu przed częścią, ręcznie lub automatycznie. Po wykonaniu każdego pomiaru należy przesunąć skaner lub część, aby zeskanować obszary niezarejestrowane w poprzednim skanie. Poszczególne pomiary zostają automatycznie przetworzone w jeden wspólny układ współrzędnych. W wyniku czego otrzymujemy kompletną chmurę punktów 3D.

Analiza wymiarowa

Obliczona siatka wieloboków opisuje powierzchnie swobodne i elementy geometryczne. Jej weryfikacja możliwa jest na podstawie porównania powierzchni z rysunkiem technicznym lub bezpośrednio ze zbiorem danych CAD. Oprogramowanie umożliwia również implementację analizy 3D powierzchni oraz analizy 2D przekrojów lub punktów. Możliwe jest również generowanie elementów geometrycznych na podstawie CAD, takich jak proste, płaszczyzny, okręgi czy walce.

Raporty i wyniki

Wyniki szczegółowej kontroli można przedstawić w postaci raportów z możliwością dostosowywania przez użytkownika, w których zawrzeć można takie elementy, jak zdjęcia ekranu, obrazki, tabelki, diagramy, tekst i grafikę. Wyniki mogą być przedstawiane graficznie, edytowane w interfejsie użytkownika oraz eksportowane w postaci dokumentu PDF.


Skanowanie 3D oparte na technologii niebieskiego światła

ATOS Core wykorzystuje układ kamer stereoskopowych, pracujących na zasadzie triangulacji. Skaner rzutuje na powierzchnię przedmiotu układ prążków. Prążki te rejestrowane są przez dwie kamery, przez co powstaje przesunięcie fazowe oparte na rozkładzie sinusoidalnym natężenia na matrycach kamer.

ATOS Core wykorzystuje wielokrotne przesunięcia fazowe oparte na zasadzie heterodyny, w celu osiągnięcia najwyższej dokładności subpikselowej. Na podstawie równań transformacji optycznej, dla każdego piksela kamery zostają automatycznie obliczone niezależne współrzędne 3D.

Opracowana przez GOM technologia rzutowania wykorzystuje wąskopasmowe, niebieskie światło LED. Dzięki temu precyzyjny pomiar możliwy jest bez względu na warunki oświetleniowe środowiska. Wytrzymała technologia Blue Light Technology wyróżnia się niezwykle długą żywotnością, minimalnym nagrzewaniem oraz niskimi kosztami użytkowania.


Pozycjonowanie dynamiczne i automatyczna kontrola

Stosowana w urządzeniach ATOS sprawdzona technika kamer stereoskopowych dostarcza dla każdego pomiaru nadokreślonego układu równań.

Połączenie technologii kamer stereoskopowych z systemem punktów referencyjnych firmy GOM, bez ATOS gwarantuje rzetelność procesu dzięki:

  • Wykrywaniu ruchu skanera/części
  • Weryfikacji dokładności i jakości pomiaru
  • Rozpoznawania zmian w środowisku
  • Śledzenia online pozycji skanera 3D

Triple Scan

Oprócz techniki kamer stereoskopowych, ATOS Core wykorzystuje również technologię Triple Scan firmy GOM. Kamery stereoskopowe, współpracując z rzutnikiem, rejestrują trzy widoki przedmiotu w ramach jednego pomiaru. Technologia ta wymaga mniejszej liczby skanów, dostarczając wyższej jakości danych nawet w przypadku skanowania błyszczących powierzchni czy skomplikowanych figur geometrycznych.


Czujnik stykowy z identyfikacją optyczną

Wiele kompleksowych zastosowań metrologicznych wymaga wykonywania zarówno pomiarów 3D pełnego pola, jak i pomiarów punktowych.

Czujnik stykowy GOM Touch Probe dostępny jest jako dodatek do ATOS Core, rozszerzając jego możliwości o:

  • Pomiary 3D pełnego pola oraz punktowe
  • Pomiary trudno dostępnych obszarów
  • Bezpośrednie porównanie z CAD
  • Pomiar prostych elementów geometrycznych
  • Szybki pomiar poszczególnych punktów
  • Bazowanie online

Pomiary przy pomocy urządzenia ATOS i czujnika stykowego wykonywane są przy pomocy jednego systemu i oceniane przez jeden pakiet oprogramowania.

Nie wymagają żadnego dodatkowego sprzętu ani urządzenia monitorującego, pozwalając na szybkie dokonywanie pomiarów i łatwe przełączanie między powierzchniowym a punktowym trybem pomiarów i analizy.


Śledzenie w czasie rzeczywistym i pozycjonowanie części

Oprócz skanowania całej powierzchni pola, systemy ATOS Core dają możliwość pomiaru ruchów i odchyłek w czasie rzeczywistym. Ten rodzaj śledzenia wykorzystuje technikę kamer stereoskopowych w połączeniu z systemem punktów referencyjnych GOM. W ten sposób możliwe jest śledzenie zarówno pojedynczych punktów, jak i kompleksowych geometrii komponentów w przestrzeni. ATOS Core umożliwia śledzenie dopasowania lub odchyłek pozycji komponentu względem pozycji nominalnej w czasie rzeczywistym. Ułatwia to implementację wirtualnego bazowania komponentów w rzeczywistości.

Śledzenie znajduje zastosowanie na przykład w dokładnym pozycjonowaniu komponentów na obrabiarkach CNC lub paletach, w celu weryfikacji naddatków materiału. Z pozostałych zastosowań można wymienić na przykład analizę montażu form i narzędzi czy pozycjonowanie i montaż rdzeni i połówek form piaskowych. Śledzenie można również wykorzystywać do pozycjonowania online komponentów w położeniu nominalnym lub w podzespołach, na przykład na ramie Meisterbock i Cubing, a także ustawiania i pozycjonowania uchwytów pomiarowych i ram referencyjnych.


Test akceptacyjny GOM / VDI 2634

Wszystkie systemy ATOS muszą pomyślnie przejść Test akceptacyjny GOM przed opuszczeniem zakładu produkcyjnego. Test akceptacyjny GOM stanowią gwarancję jakości rozwiązań pomiarowych GOM. Badania opierają się na wytycznych VDI/VDE 2634 Część 3, dotycząca optycznych systemów pomiarowych 3D opartych na skanowaniu powierzchni. Test akceptacyjny GOM stawiają wyższe wymogi, niż podano w wytycznych VDI/VDE.

GOM wystawia certyfikat o każdym wykonanym teście, zgodnie z wytycznymi VDI 2634. Możliwe jest również przeprowadzenie Test akceptacyjny GOM u klienta, co pozwala na ponowną weryfikację dokładności systemu w dowolnym czasie.


Kalibracja wykonywana przez użytkownika

ATOS Core jest w momencie dostarczenia skalibrowany fabrycznie oraz w stanie gotowości do użytku, dzięki czemu wymaga minimalnej konserwacji. Układ kamer stereoskopowych nieustannie monitoruje stan kalibracji. W przypadku rozkalibrowania systemu ATOS Core następuje natychmiastowe powiadomienie użytkownika. Ponowna kalibracja systemu ATOS Core może być wykonana w szybki i łatwy sposób przez użytkownika lub automatycznie przez robota. Ponowna kalibracja nie wymaga przesyłania skanera do firmy GOM czy jej partnerów, ponieważ użytkownik może ją w każdej chwili samodzielnie wykonać.