Upgrade

Pokud se změní požadavky nebo úlohy měření, je možné provést upgrade.


Skener ATOS

Skener ATOS Core lze použít jako dodatečný měřicí objem spolu s ATOS Triple Scan nebo ATOS Compact Scan.

ATOS Triple Scan, s rozlišením až 16 megapixelů, se používá pro větší měřící objemy nebo pokud je zapotřebí větší rozlišení. Nabízí nejvyšší rozlišení pro detailní měření malých součástek s velkými detaily a měřícími objemy od 38 mm nebo pro extrémně rychlou digitalizaci velkých objektů s měřícími objemy až 2 m. V kombinaci se systémem TRITOP je ATOS schopen skenovat ve vysokém rozlišení díly o rozměrech přes 30 m. [více …]


ATOS ScanBox

ATOS ScanBox je standardizované zařízení pro optické 3D měření. Investice do tohoto stroje je srovnatelná s investicí do tradičních CMM. ATOS ScanBox však nabízí celoplošné měření povrchů malých i velkých dílů, dobře srozumitelnou vizualizaci výsledků, jednoduché zjišťování problémů a podávání kompletních zpráv.

ATOS ScanBox je k dispozici jak ve verzi pro měření malých dílů, tak ve verzi větší, zkonstruované k jednoduchému vkládání dílů o průměru do 3 m pomocí jeřábu nebo vysokozdvižného vozíku. [více …]


Software

Software GOM Scan je navržen pro základní skenovací úlohy. Poskytuje 3D skeny, které vytvářejí data vysoké kvality, vhodná pro reverzní inženýrství a rychlou výrobu prototypů. Software GOM Scan se snadno používá a vytváří polygonální 3D sítě vysoké kvality ve formátu STL.

Software ATOS Professional slouží ke komplexním analýzám tvarů a rozměrů. V softwaru lze pomocí parametrické inspekce sledovat a spojovat všechny akce a kroky analýzy. Mezi nabízené funkce patří selektivní a zpětná projekce či dynamická reference pro sledování nebo využití dotykových sond či adaptérů. [více …]