Jak to funguje

ATOS je optický 3D skener založený na projekci proužkového světla, který poskytuje přesné a sledovatelné 3D souřadnice.


Prověřeno 20letým průmyslovým využitím

Řada 3D skenerů ATOS byla poprvé uvedena na trh v roce 1995. Od té doby je neustále vylepšována pomocí technologií prověřovaných průmyslovým využitím. Dnes se technologie 3D optického měření a systémy celoplošného měření povrchů staly standardními nástroji prakticky ve všech průmyslových odvětvích po celém světě. Skener ATOS s pokročilým hardwarem i softwarem nabízí přesné výsledky měření pro průmyslové využití.


Pracovní postup měření se systémem ATOS Core probíhá ve třech základních krocích:

Polohování skeneru a měření

Skener ATOS lze před součástkou libovolně polohovat ručně nebo automaticky. Po každém měření dojde k přesunutí součástky nebo skeneru, aby bylo možné zachytit ty oblasti, které při předchozím skenování zachyceny nebyly. Všechna jednotlivá měření jsou automaticky transformována do běžného souřadného systému; výsledkem je pak kompletní 3D mrak bodů.

Hodnocení

Vypočítaná polygonální síť popisuje nepravidelné povrchy a primitiva. Lze ji povrchově porovnávat s technickým výkresem či přímo s CAD daty. V softwaru lze provádět 3D analýzu povrchů i 2D analýzu průřezů nebo bodů. Z CAD dat je také možná tvorba primitiv, jako jsou přímky, roviny, kružnice nebo válce.

Zprávy a výsledky

Výsledky podrobné inspekce lze prezentovat v uživatelsky modifikovatelných zprávách, které obsahují snímky obrazovky, obrázky, tabulky, text a grafiku. Výsledky lze zobrazovat a editovat v rámci uživatelského rozhraní a také exportovat do dokumentu PDF.


3D skenování
pomocí technologie Blue Light

ATOS Core využívá stereo kamery, které fungují na principu triangulace. Skener promítá na povrch objektu různé proužkové vzory. Tyto vzory jsou zaznamenávány dvěma kamerami. Vzniká tak fázový posun založený na sinusoidním rozložení intenzity na snímačích kamer. ATOS Core dosahuje nejvyšší možné sub-pixelové přesnosti využitím vícenásobných fázových posunů založených na heterodynním principu. Podle rovnic pro optickou transformaci jsou pro jednotlivé pixely kamer automaticky vypočítávány nezávislé 3D souřadnice.

Projekční technologie vyvinutá společností GOM využívá modré úzkopásmové LED světlo. Výsledkem je přesné měření, které může probíhat nezávisle na okolních světelných podmínkách. Robustní technologie Blue Light má extrémně dlouhou životnost, nabízí minimální zahřívání a nízké náklady na údržbu.


Dynamická reference a vlastní kontrola

Prověřená technologie stereo kamer skeneru ATOS poskytuje pro každé měření přeurčenou soustavu rovnic.

Kombinace technologie stereo kamer a použití referenčních bodů od společnosti GOM zaručuje systému ATOS vysokou spolehlivost celého procesu měření, a to prostřednictvím:

  • Detekce pohybu skeneru k součástce
  • Ověření přesnosti a kvality měření
  • Identifikace změn prostředí
  • Online sledování 3D polohy skeneru

Triple Scan

Kromě stereo kamer je skener ATOS Core vybaven technologiií Triple Scan společností GOM. Stereo kamery se kombinují s projektorem a v rámci jediného procesu měření tak dokážou zachytit tři pohledy na objekt. Tato technologie vyžaduje menší počet skenů a poskytuje data vyšší kvality, a to i při skenování lesklých povrchů a komplexních geometrických tvarů.


Opticky sledovaná dotyková sonda

Mnoho komplexních metrologických aplikací vyžaduje kombinaci celoplošného měření a bodového 3D měření.

Skener ATOS Core lze doplnit dotykovou sondou od společnosti GOM:

  • Celoplošné a bodové 3D měření
  • Měření méně přístupných míst
  • Přímé porovnání s CAD daty
  • Měření primitiv
  • Rychlé měření jednotlivých bodů
  • Online ustavení

Měření skenerem ATOS a dotykovou sondou probíhají v rámci jednoho systému a jsou vyhodnocována ve stejném softwarovém rozhraní.

Není zapotřebí žádný dodatečný hardware ani sledovací zařízení, což umožňuje rychlé měřící postupy a snadné přepínání mezi povrchovým a jednobodovým měřením a analýzou.


Online sledování a polohování součástek

Kromě celoplošného skenování lze skenery ATOS Core využít i pro online měření pohybů a odchylek. Toto sledování (Tracking) je založeno na principu stereo kamer a referenčních bodů od společnosti GOM. V prostoru lze sledovat jednotlivé body i geometrii celých součástek. Ustavení nebo odchylky polohy součástky od nominální polohy lze pomocí skeneru ATOS Core měřit a sledovat online. To usnadňuje přenést virtuální ustavení součástek do reality.

Sledování (Tracking) lze použít například pro cílené polohování součástek u obráběcích CNC strojů nebo pro automatický odběr materiálu z palet. Mezi další využití patří analýza montáže forem a nástrojů i polohování a montáž pískových jader a jednotlivých částí forem. Sledování lze také použít pro online polohování součástek do výchozí polohy nebo podsestav, jako je Meisterbock & Cubing, a při nastavování a polohování upínacích přípravků a referenčních rámů.


GOM Acceptance Test / VDI 2634

Všechny skenery ATOS musí před opuštěním výroby projít verifikací přesnosti (GOM Acceptance Test). Tento test zaručuje jejich nejvyšší kvalitu. Test je založen na směrnici VDI/VDE 2634 část 3 pro optické 3D měřicí systémy a skenování povrchů. GOM Acceptance Test je přísnější než určují definice směrnice VDI/VDE.

V souladu se směrnicí VDI 2634 vydává společnost GOM pro každý test certifikát. GOM Acceptance Test lze také provést u zákazníka, a kdykoliv tak znovu ověřit přesnost systému.


Uživatelská kalibrace

Vzhledem k tomu, že je skener ATOS Core při dodávce předkalibrovaný a připravený ke skenování, vyžaduje minimální údržbu. Stereo kamery neustále hlídají stav kalibrace. Dojde-li k dekalibraci skeneru ATOS Core, je uživatel o této skutečnosti ihned informován. V takovém případě může být skener ATOS Core rychle a snadno překalibrován uživatelem nebo automaticky robotem. Pro opětovnou kalibraci není nutné skener zasílat do společnosti GOM, ani na pobočku některého z jejích partnerů, uživatel může kalibraci provést kdykoliv podle svého uvážení.