Co zákazníci dělají

ATOS se používá při vývoji, kontrole kvality a výrobě a umožňuje zkrátit čas a snížit náklady. Mezi oblasti využití patří 3D inspekce, reverzní inženýrství a rychlá výroba.


3D inspekce

Data, získaná z měření 3D skenerem ATOS Core, tvoří základ pro 3D inspekci a zajišťování kvality dílů a součástek – například plechových výlisků, nástrojů a forem, lopatek turbín, prototypů i dílů vyráběných vstřikováním a tlakovým litím. Toto 3D digitalizační zařízení skenuje celý povrch součástky bezkontaktně. Software ATOS pomocí miliónů měřených bodů automaticky počítá 3D souřadnice ve formě mraku bodů ve vysokém rozlišení (triangulovaná síť STL).
Tato polygonální síť popisuje nepravidelné povrchy a geometrie, které lze porovnávat s výkresy nebo přímo s CAD daty, a provádět tak analýzu tvarů a rozměrů.

Odchylky od CAD dat jsou zobrazeny barevně a jsou tak okamžitě patrné. Tím se stostránkové klasické zprávy s tabulkami zmenší na pár přehledných ilustrací a funkčních měření.

Software GOM nabízí řadu možností vyhodnocení dat z měření 3D skenerem ATOS Core; včetně inspekčních metod založených na výkresech nebo CAD datech. Inspekce na základě výkresů jsou založeny na klasických pracovních postupech používaných u dotykových zařízení pro měření souřadnic. Pro inspekci, založenou na CAD datech, nabízí software GOM celou řadu rozhraní, jako jsou IGES, JT Open, STEP, CATIA, NX, Solidworks a Pro/E. Do softwaru lze také naimportovat FTA (Funkční tolerance a anotace) a plány měření (CSV-, DMI-, ASCII-, IPP).

Při analýze dílů a součástek lze v softwaru porovnávat povrchy, řezy a body s CAD daty. V závislosti na požadovaných datech lze vytvářet další pravidelné geometrické útvary (přímky, roviny, kruhy, válce). Software také umožňuje inspekci založenou na křivkách, například analýzu spár a přesahů karosářských dílců, odpružení plechového výlisku nebo charakteristických designérských křivek. Software navíc zahrnuje nástroj pro analýzu GD&T, který umožňuje určit rozměry, tvar a polohu charakteristik a navíc také zajistit fungování součástky. Pro analýzu identicky vyráběných dílů je k dispozici dodatečný modul trendů, který dokáže v sériové výrobě rozpoznat odchylky mezi součástkami.


Reverzní inženýrství

ATOS Core měří milióny měřených bodů s těmi nejjemnějšími detaily. Software ATOS automaticky počítá 3D souřadnice ve formě mraku bodů ve vysokém rozlišení (ASCII/STL). Vypočítaná polygonální síť popisuje nepravidelné povrchy a geometrické útvary, a tvoří tak v rámci reverzního inženýrství základ pro tvorbu CAD modelu.

Pro potřeby reverzního inženýrství je možné skenovaná data exportovat jako STL nebo jako mrak bodů ASCII. Možný je také export řezů, kontrastních křivek i geometrických útvarů ve formátu IGES. Vlastní konverze skenovaných dat do CAD modelu vyžaduje speciální softwarové balíčky. Některé CAD programy v současné době zahrnují moduly pro reverzní inženýrství.

Aby bylo možné zjistit, jestli CAD povrchy odpovídají skenovaným datům, lze tato nově vytvořená povrchová data importovat do softwaru ATOS. Poté lze odchylky obou datových typů vypočítat a zobrazit je na výkresech pomocí barevné mapy.

Reverzní inženýrství se využívá zejména ve vývoji a konstrukci produktů a k digitalizaci manuálně vytvořených modelů, jako jsou například prototypy automobilů. Slouží také k přenášení manuálně vytvořených změn do CAD modelů. Zejména při vývoji produktů pak měřená data zdokonalují simulační výpočty, jelikož zajišťují, že tvar skutečného modelu odpovídá tvaru počítačového modelu, který je použit při simulaci.

Reverzní inženýrství se využívá i v další důležité oblasti, a to při konstrukci strojů. Zde lze CAD data nejenom vytvářet, například pro starší nástroje nebo duplikáty, ale také přenášet manuální změny, provedené na nástrojích během testování nebo oprav, zpět do CAD modelu.


Rychlá výroba

Procesy jako 3D tisk a další aditivní výrobní procesy (SLM, SLS, FDM, DMLS apod.) umožňují konstruovat a realizovat geometrie součástek pomocí prostředků, které v minulosti s využitím běžných výrobních metod nebyly k dispozici. Největší pozornost je věnována organickým konstrukcím s nepravidelnými povrchy, které uspokojí vysoké haptické, ergonomické a vizuální požadavky.

ATOS Core nabízí rychlé získání 3D dat z jakéhokoliv předmětu pro 3D tisk. Takto vytvořená 3D data ve formátu STL lze bez dalšího zpracování poslat do 3D tiskárny a reprodukovat.

Metody jako 3D tisk a další aditivní výrobní procesy umožňují konstruovat a vyrábět tvary součástek, které v minulosti s využitím běžných výrobních postupů nebyly možné. Tyto tvary zpravidla sestávají z organických konstrukcí a volných ploch.

ATOS Core umožňuje rychle naskenovat kompletní povrch libovolné součástky. Výsledná 3D data (STL) lze bez dalšího zpracování bezprostředně zkopírovat a duplikovat pomocí 3D tiskárny. Data lze také upravovat a měnit – například v bezplatném programu GOM Inspect. Pomocí této technologie jsou předměty vyráběné na míru zhotovovány stejným způsobem jako hromadně vyráběné předměty, například ve stomatologii nebo v oblasti sluchových pomůcek.

Jestliže geometrie součástky obsahuje komplexní volné plochy, její tvar a přesnost lze verifikovat pouze s optickým měřicím systémem jako je ATOS Core. Zejména u prototypů a výroby v malých sériích hraje kontrola geometrie a funkce zásadní roli. V této oblasti se ATOS Core používá při kontrole forem a vložek do forem, které byly vyrobeny aditivními výrobními procesy. Systém se také používá při analýze tvarů a rozměrů součástek během zkoušení forem.